1.2 Thẻ Title

Cũng giống như bạn đọc mỗi trang sách, bạn sẽ đọc tiêu đề trang sách là gì, hay như phòng ban trong công ty bạn sẽ xem tên phòng đó. Thẻ Title chính là tiêu đề cho nội dung một trang (Nội dung 1 URL) website. Thẻ Title chính là thẻ quan trọng mà Google, máy tìm kiếm sẽ nhìn ra đầu tiên khi quét vào website. Do đó, hãy mô tả chính xác nội dung trang web và duy nhất cho mỗi trang, đặt từ khóa (Keywords) mục tiêu ở vị trí đầu tiên của thẻ Title và không vượt quá 65 ký tự.

Cách tối ưu thẻ Title

Tối ưu tự động thẻ Title: Khi xây dựng website, yêu cầu bên làm web hoặc IT lấy tự động title bài viết là tiêu đề page.

Ví dụ như: Bạn có bài viết “8 thủ thuật làm SEO cho website”. Tiêu đề bài viết của bạn là: “8 thủ thuật làm SEO cho website”, hãy yêu cầu IT lấy tự động tiêu đề trang nội dung (Page) là tiêu đề bài viết.

tu dong title bai viet, tối ưu thẻ title seo

(Hình 2: Tự động lấy Title bài biết là Title Page)

Viết thẻ title đề trong quản trị web: Khi xây dựng website yêu cầu bên làm web cấu hình modul SEO trong quản trị. Sau đó, viết lại thẻ title đề trang nội dung bạn mong muốn.

Viết thẻ title SEO

(Hình 3: Viết thẻ Tiêu đề trong quản trị)

Viết thẻ Title

  • Mô tả chính xác nội dung trang – Chọn tiêu đề truyền đạt hiệu quả chủ đề nội dung trang.
  • Tạo thẻ tiêu đề duy nhất cho mỗi trang – Mỗi trang tốt nhất nên có thẻ tiêu đề duy nhất.
  • Sử dụng các tiêu đề ngắn gọn, nhưng mang tính mô tả – Tiêu đề có thể vừa ngắn gọn và giàu thông tin đảm bảo mật độ từ khóa thích hợp, từ khóa nổi bật. Tránh hiện tượng nặp lại từ khóa quá nhiều trong title
  • Độ dài của thẻ title hiển thị: google 66 ký tự

Làm SEO cho người không biết về IT

1 Tối ưu hệ thống website (Onpage SEO toàn hệ thống Website)

1.1 Viết đường dẫn URL

1.2 Thẻ Title

1.3 Thẻ Meta Description

1.4 Thẻ H1, H2

1.5 Cài đặt sitemaps

1.6 Tập tin Robots.txt

1.7 Cài đặt dữ liệu cấu trúc (Rich snippet, Data Highlighter)

2 Xây dựng từ khóa tìm kiếm

2.1 Công cụ phân tích từ khóa

2.2 Chọn từ khóa làm SEO phù hợp với sản phẩm, ngành kinh doanh

3 Tối ưu nội dung website

3.1 Kế hoạch nội dung website

3.2 Xác định Landing Page nội dung chứa từ khóa chính

3.3 Sáng tạo nội dung cho SEO

3.4 Tối ưu nội dung cho SEO

4 Xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.1 Chiến lược xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.2 Xây dựng Backlink

4.2.1 Một số điểm cần chú ý khi xây dựng liên kết

4.2.2 Xầy dựng Internal Link (Liên kết trong website)

4.2.3 Xây dựng External Link (Liên kết ngoài)