1.4 Thẻ H1, H2

Tiếp tục quay trở lại với một trang sách. Bên cạnh tiêu đề chính quan trọng và phần mô tả nội dung tóm tắt. Bạn sẽ thường thấy các ý nhỏ trong mỗi nội dung, các ý nhỏ đó giúp bạn dễ dàng hình dung ra các nội dung chính của trang sách đó. Một trang web cũng đi theo hướng như vậy, máy tìm kiếm sẽ quét các ý nội dung trên trang để hiểu được nội dung trang web có bao nhiêu ý, bao gồm các ý lớn và ý chính. Thẻ H1, H2, H3…H6 của trang web sẽ giúp thể hiện được các ý nội dung như vậy. Bạn viết nội dung thẻ H1, H2 trong mỗi trang và có từ khóa mục tiêu SEO để giúp máy tìm kiếm hiểu được và quét ra nội dung liên quan web của bạn nhanh hơn.

tu dong the h1 h2, tối ưu thẻ H1, H2 trong SEO

(Hình 6: Lấy tự động thẻ H1, H2)

Cách tối ưu H1, H2 đến H6

Tối ưu tự động: Cung tương tự như thẻ Title, bạn lấy tự động thẻ H1, H2 là tiêu đề nội dung bài viết trên website.

Website Picoman.vn đã làm điều đó rất tốt, web được tự động lấy H1, H2 là tiêu đề nội dung bài viết. Bạn sẽ không cần mất quá nhiều thời gian để viết lại, web được xử lý tự động tiện lợi giúp cho bạn.

Viết thẻ H1, H2 khi soạn thảo nội dung: Khi soạn thảo nội dung và đưa lên website. Bạn có thể dễ dàng thêm thẻ H1, H2 trong các phần nội dung bài viết. Khi soạn thảo nội dung bài viết có thể có các ý nhỏ, bạn dùng thẻ h3, h4 hoặc h5 định dạng cho các ý nhỏ đó là bạn đã có thêm các thẻ định dạng và tạo thêm chú ý với máy tìm kiếm

Làm SEO cho người không biết về IT

1 Tối ưu hệ thống website (Onpage SEO toàn hệ thống Website)

1.1 Viết đường dẫn URL

1.2 Thẻ Title

1.3 Thẻ Meta Description

1.4 Thẻ H1, H2

1.5 Cài đặt sitemaps

1.6 Tập tin Robots.txt

1.7 Cài đặt dữ liệu cấu trúc (Rich snippet, Data Highlighter)

2 Xây dựng từ khóa tìm kiếm

2.1 Công cụ phân tích từ khóa

2.2 Chọn từ khóa làm SEO phù hợp với sản phẩm, ngành kinh doanh

3 Tối ưu nội dung website

3.1 Kế hoạch nội dung website

3.2 Xác định Landing Page nội dung chứa từ khóa chính

3.3 Sáng tạo nội dung cho SEO

3.4 Tối ưu nội dung cho SEO

4 Xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.1 Chiến lược xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.2 Xây dựng Backlink

4.2.1 Một số điểm cần chú ý khi xây dựng liên kết

4.2.2 Xầy dựng Internal Link (Liên kết trong website)

4.2.3 Xây dựng External Link (Liên kết ngoài)