2.1 Công cụ phân tích từ khóa

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Adwords https://adwords.google.com

Bước 2: Click vào menu Tool and Analytics, chọn Keywords Planner

Bước 3: Click “Search for keyword and ad group idea” để tìm kiếm từ khóa

Bước 4: Gõ từ kháo quảng cáo từ khóa tìm kiếm

using-keyword-planner

Chọn từ khóa cần chú ý:

Xác định rõ từ khóa, cụm từ khóa bạn đang quảng cáo

URL của một trang trên trang web hoặc toàn bộ trang web
Từ khóa có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.

Mẹo: Để có nhiều ý tưởng từ khóa, nhập cả từ khóa và url website

Bước 5: Chọn “Get idea

Bước 6:  Xem xét lại các ý tưởng quảng cáo theo từng nhóm

Bước 7: Chọn từ khóa, nhóm từ khóa vào kế hoạch của bạn bằng cách bấm vào biểu tượng “»”

Bước 8: click “Get estimates and review plan” xem các chỉ số Click/ngày, cpc/ngày, hiển thị/ngày

Làm SEO cho người không biết về IT

1 Tối ưu hệ thống website (Onpage SEO toàn hệ thống Website)

1.1 Viết đường dẫn URL

1.2 Thẻ Title

1.3 Thẻ Meta Description

1.4 Thẻ H1, H2

1.5 Cài đặt sitemaps

1.6 Tập tin Robots.txt

1.7 Cài đặt dữ liệu cấu trúc (Rich snippet, Data Highlighter)

2 Xây dựng từ khóa tìm kiếm

2.1 Công cụ phân tích từ khóa

2.2 Chọn từ khóa làm SEO phù hợp với sản phẩm, ngành kinh doanh

3 Tối ưu nội dung website

3.1 Kế hoạch nội dung website

3.2 Xác định Landing Page nội dung chứa từ khóa chính

3.3 Sáng tạo nội dung cho SEO

3.4 Tối ưu nội dung cho SEO

4 Xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.1 Chiến lược xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.2 Xây dựng Backlink

4.2.1 Một số điểm cần chú ý khi xây dựng liên kết

4.2.2 Xầy dựng Internal Link (Liên kết trong website)

4.2.3 Xây dựng External Link (Liên kết ngoài)