3.4 Tối ưu nội dung cho SEO

Sau khi bạn có nội dung SEO, công việc tối ưu của bạn trở nên thật đơn giản và dễ dàng. Trên cơ sở, một hệ thống SEO tổng thể được tối ưu tự động và tùy biến trong quản trị, khi bạn cập nhật nội dung là trang nội dung của bạn đã được tối ưu. Công việc của bạn bây giờ là kiểm tra lại các từ khóa trong tiêu đề đã có chưa, bạn có cần viết lại thẻ Title, Description trong quản trị không, hay bạn sẽ để như cơ chế lấy title, Description bạn đã tối ưu, kiểm tra thêm H1, H2, các ảnh bài viết, bôi đậm các từ khóa chính, viết tiêu đề ảnh trong nội dung. Công việc tối ưu nội dung theo thật dễ dàng phải không?

 

Làm SEO cho người không biết về IT

1 Tối ưu hệ thống website (Onpage SEO toàn hệ thống Website)

1.1 Viết đường dẫn URL

1.2 Thẻ Title

1.3 Thẻ Meta Description

1.4 Thẻ H1, H2

1.5 Cài đặt sitemaps

1.6 Tập tin Robots.txt

1.7 Cài đặt dữ liệu cấu trúc (Rich snippet, Data Highlighter)

2 Xây dựng từ khóa tìm kiếm

2.1 Công cụ phân tích từ khóa

2.2 Chọn từ khóa làm SEO phù hợp với sản phẩm, ngành kinh doanh

3 Tối ưu nội dung website

3.1 Kế hoạch nội dung website

3.2 Xác định Landing Page nội dung chứa từ khóa chính

3.3 Sáng tạo nội dung cho SEO

3.4 Tối ưu nội dung cho SEO

4 Xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.1 Chiến lược xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.2 Xây dựng Backlink

4.2.1 Một số điểm cần chú ý khi xây dựng liên kết

4.2.2 Xầy dựng Internal Link (Liên kết trong website)

4.2.3 Xây dựng External Link (Liên kết ngoài)