4.1 Chiến lược xây dựng liên kết (Backlink cho website)

Để bắt đầu, trước tiên bạn cần kiểm tra lại toàn bộ hệ thống liên kết của bạn, bạn có thể sử dụng một số công cụ: Majestic SEO’s, Google Analytics,  Google Webmaster, để biết được mình đang ở đâu, và đang có những lợi thế gì.

Xây dựng chiến lược liên kết (chiến lược link buiding) cũng cần bám sát với kế hoạch marketing và kế hoạch kinh doanh, để đưa ra chiến lược link phù hợp với đối tượng mục tiêu.

chien luoc xay dung backlink

Biết về website của công ty, thực trạng hiện tại và quá khứ. Những gì thành công và thất bại, điều gì đã và không làm được. Các chương trình marketing online, sự kiện online trên website

Phối hợp với các bên liên quan

Cần sự phối hợp bên trong và bên ngoài để xây dựng chiến lược link

Chọn và sử dụng từ khóa mục tiêu

Lựa chọn những từ khóa mục, các định thời gian đưa lên vị trí mục tiêu. Trong quá trình lựa chọn, cần chú ý tới những từ khóa dài để đưa ra chiến lược hợp lý cho từ khóa chính.

Nhóm các nhóm từ khóa mục tiêu theo từng chủ để, menu, theo nhóm nội dung website

Tập trung lại các nhóm từ khóa mục tiêu chính theo một chủ để và vị trí xuất hiện liên kết khi từ khóa được người dùng tìm kiếm

Sử dụng các từ khóa mục tiêu trong liên kết văn bản (anchor text)

Sử dụng các dạng anchor text trong các liên kết văn bản, cần chú ý tới số lượng anchor text trong một nội dung không được đặt quá nhiều liên kết cho 1 từ khóa, nhiều liên kết trong 1 nội dung. Bạn nên đặt 1- 3 liên kết khác nhau cho 1 bài viết, trên mỗi liên kết tối đa là 2 anchor text theo từ khóa

Sử dụng kết hợp xây dựng liên kết với phát triển thương hiệu công ty

Làm SEO cho người không biết về IT

1 Tối ưu hệ thống website (Onpage SEO toàn hệ thống Website)

1.1 Viết đường dẫn URL

1.2 Thẻ Title

1.3 Thẻ Meta Description

1.4 Thẻ H1, H2

1.5 Cài đặt sitemaps

1.6 Tập tin Robots.txt

1.7 Cài đặt dữ liệu cấu trúc (Rich snippet, Data Highlighter)

2 Xây dựng từ khóa tìm kiếm

2.1 Công cụ phân tích từ khóa

2.2 Chọn từ khóa làm SEO phù hợp với sản phẩm, ngành kinh doanh

3 Tối ưu nội dung website

3.1 Kế hoạch nội dung website

3.2 Xác định Landing Page nội dung chứa từ khóa chính

3.3 Sáng tạo nội dung cho SEO

3.4 Tối ưu nội dung cho SEO

4 Xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.1 Chiến lược xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.2 Xây dựng Backlink

4.2.1 Một số điểm cần chú ý khi xây dựng liên kết

4.2.2 Xầy dựng Internal Link (Liên kết trong website)

4.2.3 Xây dựng External Link (Liên kết ngoài)