4.2.1 Một số điểm cần chú ý khi xây dựng liên kết

  • Thuộc tính của liên kết: Link dạng dofollow và nofollow. Ưu tiên đặt liên kết trên website dạng dofollow
  • Link theo domain ( edu, gov, org, vn, com, net…): Liên kết trên website edu, gov, org được đánh giá cao hơn
  • Link trên website có Page Rank cao (Page Rank có điểm từ 0-10)
  • Link theo địa chỉ IP (theo địa chỉ IP khác nhau sẽ được đánh giá cao hơn)
  • Link tự nhiên và link dạng anchor text
  • Liên kết từ những website có cùng nội dung, nội dung tương đồng
  • Tránh: Link từ những trang có nội dung xấu, nội dung cấm. Hạn chế sử dụng dạng popup, Iframe

Làm SEO cho người không biết về IT

1 Tối ưu hệ thống website (Onpage SEO toàn hệ thống Website)

1.1 Viết đường dẫn URL

1.2 Thẻ Title

1.3 Thẻ Meta Description

1.4 Thẻ H1, H2

1.5 Cài đặt sitemaps

1.6 Tập tin Robots.txt

1.7 Cài đặt dữ liệu cấu trúc (Rich snippet, Data Highlighter)

2 Xây dựng từ khóa tìm kiếm

2.1 Công cụ phân tích từ khóa

2.2 Chọn từ khóa làm SEO phù hợp với sản phẩm, ngành kinh doanh

3 Tối ưu nội dung website

3.1 Kế hoạch nội dung website

3.2 Xác định Landing Page nội dung chứa từ khóa chính

3.3 Sáng tạo nội dung cho SEO

3.4 Tối ưu nội dung cho SEO

4 Xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.1 Chiến lược xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.2 Xây dựng Backlink

4.2.1 Một số điểm cần chú ý khi xây dựng liên kết

4.2.2 Xầy dựng Internal Link (Liên kết trong website)

4.2.3 Xây dựng External Link (Liên kết ngoài)