4.2.2 Xây dựng Internal Link (Liên kết trong website)

Internal Link là gì

Một internal link là một liên kết đến một trang khác trên trang web của bạn

Liên kết trong là bộ phận quan trọng trong chiến lược SEO, bởi vì giống như inbound Link (liên kết tự xây dựng) giúp xây dựng thứ hạng các trang trong website để có được kết quả tốt khi người dùng tìm kiếm. Internal Link cũng vậy, Internal Link giúp xây dựng thứ hạng các trang trong website, và một điều tuyệt vời, bạn có thể kiểm soát 100% các internal link trong chiến lược xây dựng liên kết khi làm SEO.

Tại sao Internal Link là quan trọng

Bỏ qua 1 không gian liên kết bên trong là một điều rất phung phí. Nếu như bạn chỉ quan tâm tới quá trình xây dựng liên kết bên ngoài, nơi mà các nhà làm SEO tập trung xây dựng inbound Link và Link từ các website khác, thì bạn nên có những chú ý tới những liên kết bên trong (Internal Link).

Inbound link là phần quan trọng tăng hạng cho nội dung website từ những hệ thống kênh marketing bên ngoài thiết lập. Ngược lại, Internal Link giúp tăng hạng cho chính website và cho phép các công cụ tìm kiếm biết về kết cấu bên trong của website.

internallink-tim-hieu-sau

Liên kết trong (Internal Link) là những liên kết chỉ cho công cụ tìm kiếm hiểu và biết được những phần nội dung được quan tâm trên site. Liên kết trong có giá trị chỉ cho công cụ tìm kiếm biết được nội dung quan trọng và nó cũng được tính như 1 liên kết trong tổng liên kết bạn xây dựng

Liên kết nội bộ (Internal Link) làm tăng giá trị link đặt trên các trang web khác và các công cụ tìm kiếm. Khi các trang web khác liên kết đến website của bạn, bạn có hệ thống liên kết trong tốt, liên kết điều hướng tốt sẽ góp phần tăng giá trị cho các liên kết từ site khác tới website.

Cải thiện Internal Link cho website của bạn

Đưa ra cấu trúc website theo liên kết

Tạo một danh sách các trang (danh sách các link)  bao gồm các liên kết điều hướng chính cần được trỏ link về những liên kết đó. Điều này sẽ giúp bạn hiểu các liên kết bạn đã có trong trang web, và làm thế nào chúng có thể liên kết lại với nhau giữa các trang cũ và trang mới.

Xác định cấu trúc liên kết trỏ về các phần liên kết chính theo danh sách bạn xây dựng từ các trang hiện tại và trang nội dung mới. Đưa ra cấu trúc liên kết trong thống nhất: tại trang danh mục sẽ có bao nhiêu liên kết trỏ về trang chủ, bao nhiêu liên kết trỏ về các trang danh mục, menu cùng cấp, link trỏ về các danh mục con, menu con…Ở đây, bạn nên phân bổ từ 5 – 7 liên kết theo từ khóa mục tiêu về các trang liên quan.

Xây dựng liên kết trong từ các phần nội dung chi tiết

Phần nội dung chi tiết, bài viết chi tiết sẽ là phần bổ sung thêm nhiều liên kết cho các trang mục tiêu bạn muốn trỏ về. Bạn cũng cần xác định một cấu trúc liên kết cho 1 bài viết, cũng cần xác định, trong 1 bài viết có bao nhiêu liên kết trỏ về trang chủ, trỏ về các phần menu, liên kết về các bài viết có nội dung liên quan. Tùy từng nội dung bài viết, mật độ từ khóa trong bài viết bạn sẽ lựa chọn phân bổ số liên kết trỏ về các trang cho hợp lý, bạn nên dao động từ 3 – 7 liên kết trỏ về các phần trang quan trọng chứa từ khóa mục tiêu.

Hãy suy nghĩ tất cả các trang trong website đều có thể có được xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm

Liên kết nội bộ sẽ như nào

Anchor text: có chứa từ khóa liên quan và trỏ về nội dung liên quan

Liên kết đến các trang mạnh: Các trang được liên kết có chứa các từ khóa mục tiêu liên quan, và luôn có liên kết đến trang đó trong các liên kết nội bộ.

Đặt nội dung có liên quan xung quanh liên kết: Tạo ra những nội dung liên quan xoay quanh những liên kết. Máy tìm kiếm nhìn ra những anchor text và các nội dung liên quan đến anchor text đó, nó sẽ giúp tối ưu và thân thiện với máy tìm kiếm.

Làm SEO cho người không biết về IT

1 Tối ưu hệ thống website (Onpage SEO toàn hệ thống Website)

1.1 Viết đường dẫn URL

1.2 Thẻ Title

1.3 Thẻ Meta Description

1.4 Thẻ H1, H2

1.5 Cài đặt sitemaps

1.6 Tập tin Robots.txt

1.7 Cài đặt dữ liệu cấu trúc (Rich snippet, Data Highlighter)

2 Xây dựng từ khóa tìm kiếm

2.1 Công cụ phân tích từ khóa

2.2 Chọn từ khóa làm SEO phù hợp với sản phẩm, ngành kinh doanh

3 Tối ưu nội dung website

3.1 Kế hoạch nội dung website

3.2 Xác định Landing Page nội dung chứa từ khóa chính

3.3 Sáng tạo nội dung cho SEO

3.4 Tối ưu nội dung cho SEO

4 Xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.1 Chiến lược xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.2 Xây dựng Backlink

4.2.1 Một số điểm cần chú ý khi xây dựng liên kết

4.2.2 Xầy dựng Internal Link (Liên kết trong website)

4.2.3 Xây dựng External Link (Liên kết ngoài)