Cải thiện Internal Link cho website của bạn

0
84

Cải thiện Internal Link cho website của bạn

Đưa ra cấu trúc website theo liên kết

Tạo một danh sách các trang (danh sách các link)  bao gồm các liên kết điều hướng chính cần được trỏ link về những liên kết đó. Điều này sẽ giúp bạn hiểu các liên kết bạn đã có trong trang web, và làm thế nào chúng có thể liên kết lại với nhau giữa các trang cũ và trang mới.

Xác định cấu trúc liên kết trỏ về các phần liên kết chính theo danh sách bạn xây dựng từ các trang hiện tại và trang nội dung mới. Đưa ra cấu trúc liên kết trong thống nhất: tại trang danh mục sẽ có bao nhiêu liên kết trỏ về trang chủ, bao nhiêu liên kết trỏ về các trang danh mục, menu cùng cấp, link trỏ về các danh mục con, menu con…Ở đây, bạn nên phân bổ từ 5 – 7 liên kết theo từ khóa mục tiêu về các trang liên quan

tối ưu internal link, cai thien internal link

Xây dựng liên kết trong từ các phần nội dung chi tiết

Phần nội dung chi tiết, bài viết chi tiết sẽ là phần bổ sung thêm nhiều liên kết cho các trang mục tiêu bạn muốn trỏ về. Bạn cũng cần xác định một cấu trúc liên kết cho 1 bài viết, cũng cần xác định, trong 1 bài viết có bao nhiêu liên kết trỏ về trang chủ, trỏ về các phần menu, liên kết về các bài viết có nội dung liên quan. Tùy từng nội dung bài viết, mật độ từ khóa trong bài viết bạn sẽ lựa chọn phân bổ số liên kết trỏ về các trang cho hợp lý, bạn nên dao động từ 3 – 7 liên kết trỏ về các phần trang quan trọng chứa từ khóa mục tiêu

Hãy suy nghĩ tất cả các trang trong website đều có thể có được xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm

Theo: hocinternermarketing.vn

Bài viết tương tự:

Marketing và truyền thông qua Facebook hiệu quả

Tại sao Internal Link là quan trọng

Chiến dịch Moblie Marketing những điều cần biết khi triển khai

tags: học internet marketing, làm seo, video marketing

Bài viết được quan tâm:

LEAVE A REPLY