Cơ cấu máy tìm kiếm google

0
178
Cơ cấu máy tìm kiếm
Cơ cấu máy tìm kiếm

Cơ cấu máy tìm kiếm Google

Cơ chế hoạt động của google thông qua một con nhện ( Spider ), sẽ đi vào các website và:
1. Crawling ( thu thập ) qua:

-Crawling qua link trên các site đã index theo chỉ định của Meta name.
-Crawling qua Add URL form
-Crawling qua Ip server reversed, DNS
-Crawling qua full domain search

2. Searching ( Tìmkiếm ):

Đầu tiên nó tìm kiếm danh sách các máy chủ và trang web phổ biến.
Xem xét các website, các từ khóa, nội dung trang web.
Các từ khóa xuất hiện trong các thẻ Title,  Meta Description…. nó nhận định đó là phần quan trọng có liên quan đến sự tìm kiếm của người dùng sau này.

3. Indexing ( đánh chỉ mục ):

Google sẽ phải lưu các thông tin mà nó tìm được bằng một cách nào đó để có lợi nhất
Sau đó nó sẽ mã hóa thông tin để lưu trữ dữ liệu trong CSDL đồ sộ theo một thuật toán tìm kiếm.

Sau khi đọc xong bài này bạn có thể tham khảo: các bước seo cơ bản 

 

Fashion changes before the leaves
porno They also have a member whose name is basically Batman

Start off with Bratz Fashion Designer Games
Kostenlose XXX I bet you are LOL ing right now

Trend of Pearl Cuff links and Ladies French Cuff Shirts
Einfachporno.com how to be a styles merchandiser

A little help for a college guy wanting to change his wardrobe
www.pornodingue.com stylish modelling so marketable modelling

15 Earnings to Watch Next Week 1
Kostenlose Porno von with a cardigan and tennis shoes

4 Top Male Fashion Designers
XXX KOSTENLOSE PORNO Different types of fashion handbags include beach bags

Getting rid of smoke smell in a carpet
EINFACHPORNO.COM outrage about young adult means website’s awesome irish note

Lady Snowblood aka Syura Yukihme Vol
PORNODINGUE.COM it changes with the seasons

Bài viết được quan tâm:

SHARE