Hiển thị quảng cáo với xác nhận của trang Google+

Google+ giúp mọi người dễ dàng chia sẻ nội dung web. Khi trang Google+ và quảng cáo của bạn được liên kết, Google có thể hiển thị xác nhận cho doanh nghiệp của bạn từ người theo dõi Google+ của bạn. Những xác nhận này được gọi là chú thích, còn được gọi là xác nhận được chia sẻ khi hiển thị với tên hoặc ảnh người dùng Google+. Quảng cáo của bạn có thể hiển thị chú thích trên mạng xã hội không cần phải thiết lập hay quản lý. Nếu bạn chưa quen với chú thích, hãy khám phá Google+ dành cho doanh nghiệp ngay bây giờ.

Có ba bước cần hoàn tất trước khi quảng cáo của bạn có thể có đủ điều kiện hiển thị chú thích trên mạng xã hội:

 • Trang Google+ của bạn đã có URL được xác minh.
 • Tên miền URL của trang Google+ khớp với tên miền URL của quảng cáo của bạn.
 • Trang Google+ của bạn cần có các bài đăng gần đây, chất lượng cao và một số lượng đáng kể người theo dõi. Đối với hầu hết các doanh nghiệp, điều này có nghĩa là có khoảng 100 người theo dõi.

Cách chú thích trên mạng xã hội hoạt động

Quảng cáo AdWords xuất hiện trên Google và một số đối tác tìm kiếm đủ điều kiện hiển thị chú thích trên mạng xã hội khi hệ thống của chúng tôi phát hiện trang Google+ đang hoạt động và được xác minh. Các chú thích này sẽ được hiển thị khi hệ thống của chúng tôi dự đoán rằng chúng sẽ cải thiện hiệu suất chiến dịch. Dưới đây bạn sẽ thấy chú thích trên mạng xã hội trông như thế nào.

This is an example of an ad with a social annotation

Ví dụ:

Bạn sở hữu một nhà hàng và tạo trang Google+ cho doanh nghiệp của mình. Bạn cũng tạo chiến dịch AdWords có một số quảng cáo. Khi 100 người theo dõi trang Google+ của nhà hàng, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị một chú thích trên mạng xã hội cho biết trang của bạn có 100 người theo dõi.

Cách chú thích trên mạng xã hội làm việc với tính năng của AdWords

Dưới đây là cách chú thích trên mạng xã hội làm việc với các khía cạnh khác trong chiến dịch quảng cáo của bạn:

 • Đặt giá: Bạn sẽ được tính phí cho các nhấp chuột chuẩn lên quảng cáo văn bản của bạn khi người dùng nhấp vào quảng cáo để truy cập vào trang web của bạn. Bạn sẽ không bị tính phí khi một người nhấp vào nút +1 hoặc liên kết đến trang Google+ của bạn.
 • Mạng: Chú thích cho quảng cáo xuất hiện trên tất cả các định dạng quảng cáo AdWords, trên Google và một số đối tác tìm kiếm. Chú thích không phải lúc nào cũng xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn.
 • Báo cáo: Phân đoạn dữ liệu hiệu suất theo “chú thích +1” để xem quảng cáo của bạn hoạt động như thế nào khi chúng được hiển thị với các loại chú thích xã hội khác nhau.

Nguyên tắc quảng cáo

Vui lòng đảm bảo thực hiện theo chính sách quảng cáo chuẩn, bao gồm cả chính sách khuyến khích tương tác xã hội được trình bày trong Trung tâm chính sách AdWords. Một số loại doanh nghiệp nhất định không đủ điều kiện hiển thị chú thích trên mạng xã hội.

Thêm chú thích trên mạng xã hội vào chiến dịch

Chú thích trên mạng xã hội có thể tự động hiển thị với quảng cáo của bạn, không cần phải thiết lập hay quản lý! Tuy nhiên, có một vài yêu cầu để quảng cáo của bạn đủ điều kiện hiển thị các chú thích tự động này:

 • Trang Google+ phải được liên kết với trang web của bạn.
  Thực hiện theo các hướng dẫn này để liên kết trang Google+ với trang web của bạn nếu chúng chưa được liên kết. Điều này sẽ cho phép chú thích trên mạng xã hội xuất hiện và cũng sẽ giúp trang Google+ và trang web của bạn được phát hiện trong tìm kiếm của Google.
 • Tên miền của URL hiển thị của quảng cáo phải khớp với URL trang web mà bạn đã thêm vào trang Google+ của mình.
  • Ví dụ: Quảng cáo của George có URL là happysnacks.com/low-carb sẽ khớp với trang Google+ hiển thị URL trang web là happysnacks.com do chúng có chung tên miền.
  • Nếu bạn có cùng trang web có tên miền cấp cao nhất hoặc cấp thứ hai khác nhau cho các quốc gia khác nhau, hãy liên hệ với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi đối sánh các tên miền này. Ví dụ: quảng cáo của bạn dẫn đến google.fr và google.co.uk, nhưng trang Google+ của bạn hiển thị URL google.com
 • Trang Google+ của bạn cần phải có các bài viết gần đây, chất lượng cao và một số lượng đáng kể người theo dõi, có nghĩa là có tối thiểu 100 người theo dõi đối với hầu hết các công ty.

Lưu ý

 • Chú thích trên mạng xã hội có thể không hiển thị tất cả thời gian trên quảng cáo của bạn. Việc chú thích có hiển thị hay không phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả kích thước của cửa sổ trình duyệt và tiện ích mở rộng hoặc thông tin khác hiển thị cùng với quảng cáo của bạn.
 • Bạn có thể chọn không tham gia hiển thị chú thích trên mạng xã hội trên những quảng cáo được kết hợp với trang Google+ của mình bằng cách sử dụng biểu mẫu này hoặc liên hệ với chúng tôi.

Báo cáo hiệu suất cho chú thích trên mạng xã hội

Bạn có thể xem quảng cáo của bạn hoạt động như thế nào khi chúng được hiển thị với các loại chú thích xã hội khác nhau bao gồm như sau:

 • Cá nhân (xác nhận được chia sẻ): Khi chú thích cá nhân xuất hiện với quảng cáo của bạn, người xem sẽ thấy số lượng người trong vòng kết nối của họ đã +1 trang đích hoặc trang Google+ của bạn. Ví dụ: chú thích cá nhân “(Maria và 28 người khác +1 lên quảng cáo này)” sẽ xuất hiện cho John Smith nếu Maria là một trong những vòng kết nối của anh ấy, đã +1 trang đích hoặc trang Google+ của bạn.
 • Cơ bản (chú thích chung): Chú thích cơ bản cho biết số lượng người trên toàn bộ web đã +1 trang đích hoặc trang Google+ của bạn. Ví dụ: chú thích cơ bản “(300 người +1 lên quảng cáo này)” sẽ xuất hiện cho John Smith nếu 300 người đã +1 trang đích hoặc trang Google+ của bạn nhưng không người nào trong vòng kết nối của chính anh ấy đã +1 trang đích hoặc trang Google+.

Dưới đây là cách xem báo cáo cho chú thích trên mạng xã hội:

 1. Chọn chiến dịch bạn quan tâm từ điều hướng bên.
 2. Nhấp vào Phân đoạn, sau đó chọn Chú thích +1 từ trình đơn thả xuống.