Tags Thuong hieu

Tag: thuong hieu

Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng để marketing hiệu...

Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng để marketing hiệu quả Khi có được một khách hàng mới, bạn bán được hàng lần đầu...

Tái tạo thương hiệu, phải bắt đầu từ đâu?

Tái tạo thương hiệu, phải bắt đầu từ đâu? Những công ty sản phẩm tiêu dùng hàng đầu đang nỗ lực đầu tư nhằm mang...

Chuyển tải lời hứa thương hiệu

Chuyển tải lời hứa thương hiệu Trên quan điểm của một cố vấn thương hiệu, khi một thương hiệu được ra lò, làm thế nào...

Xây dựng và duy trì lòng trung thành của khách hàng...

Xây dựng và duy trì lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu Những yếu tố nào mang đến lòng trung thành cho thương...

Cân nhắc lại chiến lược marketing – một số lý do...

Cân nhắc lại chiến lược marketing – một số lý do chính 1. Để xác nhận lại toàn bộ các vấn đề về thương hiệu...

Chiến lược xây dựng thương hiệu hiện đại

Chiến lược xây dựng thương hiệu hiện đại Ngày nay, có rất nhiều những mô hình và chiến lược xây dựng thương hiệu điển hình....

Thay đổi suy nghĩ của khách hàng về thương hiệu của...

Thay đổi suy nghĩ của khách hàng về thương hiệu của bạn Nếu muốn thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng, điều đầu tiên...

Khác biệt hóa để thành công

Khác biệt hóa để thành công Một sự khác biệt hoá thành công sẽ làm cho đối thủ cạnh tranh không thể sao chép được....

Sự thoái trào của thương hiệu – Làm sao để đem...

Sự thoái trào của thương hiệu – Làm sao để đem lại cho chúng một sức sống mới. Khi nào các công ty chấp nhận...

Xây dựng lòng trung thành của khách hàng

Xây dựng lòng trung thành của khách hàng Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ một chiến lược marketing nào cũng là nhằm tạo ra...

Giải pháp Marketing

SEO hình ảnh. Làm thế nào để có kết quả cao?

SEO không chỉ là tối ưu hóa nội dung bằng văn bản. Sự thống trị ngày càng tăng của nội dung trưc quan trực tuyến...