Tạo liên kết hiển thị dưới mẫu quảng cáo Adword

0
61

Tiện ích mở rộng quảng cáo liên kết trang web cho phép bạn hiển thị liên kết đến các trang từ trang web của mình, ngoài trang đích chính, bên dưới văn bản quảng cáo của bạn. Liên kết trang web xuất hiện trong quảng cáo ở đầu và cuối kết quả tìm kiếm của Google. Bạn có thể kích hoạt liên kết trang web khi bạn chọn cài đặt chiến dịch của mình. Bạn có thể chỉnh sửa văn bản liên kết và URL và xem quảng cáo chứa liên kết trang web hoạt động như thế nào từ tab Tiện ích mở rộng quảng cáo trong tài khoản AdWords của bạn.

Tạo và quản lý liên kết trang web

Liên kết trang web có thể được tạo và quản lý trong cả chiến dịch nâng cao và chiến dịch không nâng cao (còn được gọi là “chiến dịch kế thừa”). Tuy nhiên, quá trình này khác nhau đối với từng loại chiến dịch, do đó, bạn sẽ cần biết loại chiến dịch bạn có trước khi tạo hoặc quản lý liên kết trang web của mình.

Dưới đây là cách cho biết liệu chiến dịch của bạn có phải là chiến dịch nâng cao hay không:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhìn vào mỗi hàng trong cột Nâng cao. Các chiến dịch gắn nhãn “Nâng cao” là chiến dịch nâng cao. Các chiến dịch gắn nhãn “Kế thừa” là chiến dịch không nâng cao.

Tiện ích mở rộng liên kết trang web được nâng cấp trong chiến dịch nâng cao

Tiện ích mở rộng liên kết trang web được nâng cấp có sẵn trong chiến dịch nâng cao. Những tiện ích mở rộng này hiển thị cùng với quảng cáo của bạn giống như tiện ích mở rộng liên kết trang web không nâng cao, nhưng những tiện ích mở rộng này dễ dàng quản lý hơn và cung cấp báo cáo chi tiết hơn.

Các lợi ích bao gồm:

 • Tính linh hoạt
  Bạn có thể thêm liên kết trang web được nâng cấp vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo, cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với những quảng cáo cụ thể mà tiện ích mở rộng hiển thị bên cạnh.
 • Báo cáo chi tiết hơn
  Tìm hiểu số nhấp chuột xảy ra trên bất kỳ phần nào của quảng cáo, mỗi khi liên kết trang web riêng lẻ xuất hiện. Chia nhỏ thống kê theo chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo. Phân đoạn thống kê của bạn bằng cách sử dụng “Tiện ích mở rộng này so với Khác” để xem số nhấp chuột xảy ra trên các liên kết trang web riêng lẻ so với một phần khác của quảng cáo (ví dụ: dòng tiêu đề, liên kết trang web khác hoặc một tiện ích mở rộng khác).
 • Sử dụng dữ liệu
  Chỉnh sửa tiện ích mở rộng liên kết trang web của bạn mà không cần đặt lại thống kê hiệu suất của tiện ích mở rộng đó.
 • Liên kết trang web được tùy chỉnh cho thiết bị di động
  Chỉ định liên kết trang web mà bạn muốn hiển thị trên các thiết bị di động.
 • Lập lịch với ngày bắt đầu và ngày kết thúc
  Chỉ định ngày, ngày trong tuần hoặc thời gian trong ngày mà liên kết trang web của bạn đủ điều kiện để hiển thị.
  Dưới đây là cách thu hẹp phạm vi ngày hoặc giờ có thể xuất hiện liên kết trang web:

  1. Chọn chiến dịch nâng cao có liên kết trang web bạn muốn chỉnh sửa.
  2. Nhấp vào tab Tiện ích mở rộng quảng cáo.
  3. Chọn Chế độ xem: Tiện ích mở rộng liên kết trang web từ trình đơn thả xuống.
  4. Từ trình đơn thả xuống bên cạnh Chế độ xem, chọn Được nâng cấp.
  5. Chuyển đến phần Cài đặt tiện ích mở rộng liên kết trang web và nhấp vào Chỉnh sửa.
  6. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các tiện ích mở rộng trong chiến dịch này.
  7. Di con trỏ chuột qua liên kết trang web bạn muốn lập lịch. Nhấp vào mũi tên hướng xuống xuất hiện bên cạnh biểu tượng bút chì và chọn Chỉnh sửa.
   • Hãy nhớ rằng bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ ảnh hưởng đến tất cả chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo chia sẻ liên kết trang web này. Để thực hiện thay đổi chỉ cho chiến dịch này, chọn Sao chép và chỉnh sửa thay thế.
  8. Trong biểu mẫu sẽ xuất hiện, nhấp vào phần Ngày bắt đầu/kết thúc, lập lịch.
  9. Nhấp vào bên trong hộp ngày bắt đầu và ngày kết thúc để chọn ngày mà liên kết trang web sẽ bắt đầu và ngừng xuất hiện.
  10. Sử dụng phần Lập lịch để đặt các ngày trong tuần và số lần trong ngày mà liên kết trang web sẽ xuất hiện. Tất cả thời gian được tính theo múi giờ của tài khoản của bạn.
  11. Nhấp vào Lưu.

  Liên kết trang web có chi phí là bao nhiêu

  Chi phí của một nhấp chuột vào liên kết trang web bằng với chi phí của một nhấp chuột vào URL hiển thị trong cùng một quảng cáo. Nói cách khác, bạn sẽ bị tính cùng một số tiền bất kể liên kết nào trong cùng một quảng cáo – URL đích hay liên kết trang web – mà ai đó nhấp vào. Tuy nhiên, nếu có ai đó nhấp nhanh vào nhiều liên kết trong khi xem quảng cáo, việc này được coi là nhấp chuột trùng lặp (hoặc không hợp lệ) và bạn sẽ không bị tính phí.

  Hiệu suất và báo cáo

  Bạn có thể phân tích hiệu suất của quảng cáo chứa liên kết trang web từ tab Tiện ích mở rộng quảng cáo của mình. Cột số nhấp chuột tính số nhấp chuột lên cả liên kết trang web và lên quảng cáo của bạn khi liên kết trang web của bạn xuất hiện cùng với nhấp chuột. Lọc theo phân đoạn để xem chi tiết. Ví dụ: dưới đây là cách bạn có thể so sánh số lượng nhấp chuột mà URL hiển thị của quảng cáo nhận được so với liên kết trang web của quảng cáo:

  1. Từ tab Tiện ích mở rộng quảng cáo của chiến dịch có liên kết trang web, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống “Phân đo
  2. ạn”.
  3. Chọn “Loại nhấp chuột”.

  tao lien ket mo rong adword

  Lý do liên kết trang web của bạn không hiển thị

  Lưu ý rằng không phải lúc nào quảng cáo của bạn cũng hiển thị liên kết trang web. Đồng thời, khi quảng cáo của bạn hiển thị liên kết trang web, định dạng xuất hiện có thể thay đổi. Ví dụ: bất cứ nơi nào được dẫn đến từ 2 đến 6 liên kết trang web có thể xuất hiện trên quảng cáo trên máy tính để bàn.

  Chúng tôi cân nhắc một số yếu tố khi xác định loại liên kết trang web mà chúng tôi sẽ hiển thị cùng với quảng cáo của bạn và liệu chúng tôi có hiển thị hoàn toàn liên kết trang web không. Các yếu tố này bao gồm như sau:

  • Điểm chất lượng của từ khóa của bạn.
  • Vị trí quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm của Google.
  • Trang đích của quảng cáo và liên kết trang web của bạn.
  • Tiện ích mở rộng quảng cáo khác được bật trong chiến dịch của bạn.
  • Cụm từ tìm kiếm được sử dụng bởi khách hàng tiềm năng.
  • Mức độ liên quan của các quảng cáo khác trên trang.

  Các thực tiễn tốt nhất sau đây sẽ giúp tăng cơ hội hiển thị liên kết trang web của bạn:

  • Từng URL liên kết trang web của bạn trong chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo phải hướng đến trang đích duy nhất, với nội dung duy nhất. Liên kết trang web trong chiến dịch trỏ đến cùng một nội dung sẽ không hiển thị.
  • Quảng cáo của bạn phải có một trong các vị trí ngay bên trên hoặc bên dưới kết quả tìm kiếm của Google.
  • Từ khóa của bạn phải có Điểm chất lượng rất cao.
  • URL liên kết trang web của bạn phải hướng khách hàng đến các trang có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
  • Thêm số lượng liên kết trang web tối đa mà bạn có thể vào chiến dịch của mình. Chiến dịch của bạn cần tối thiểu là hai liên kết trang web được chấp thuận với các trang đích khác nhau để các liên kết trang web xuất hiện với quảng cáo của bạn trên máy tính để bàn hoặc máy tính bảng và một liên kết trang web được chấp thuận với một trang đích khác từ các quảng cáo của bạn xuất hiện trên thiết bị di động.
  • Giữ cho văn bản liên kết trang web ngắn.
  • Hãy đảm bảo rằng tất cả các liên kết trang web của bạn đều được chấp thuận. Kiểm tra cột Trạng thái bên cạnh mỗi liên kết trang web để đảm bảo rằng trạng thái là “Được chấp thuận”. Chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ liên kết trang web nào là “Không được chấp thuận”.

  Lưu ý

  Sau khi bạn tạo liên kết trang web, các liên kết trang web đó có thể xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn trong vài tuần và sau đó ngừng xuất hiện. Thay đổi này có thể xảy ra bởi vì có sự chậm trễ trong quá trình xem xét mà chúng tôi thực hiện để đảm bảo rằng liên kết trang web của bạn đáp ứng các chính sách của chúng tôi. Nếu liên kết trang web của bạn ngừng xuất hiện, kiểm tra URL đích của liên kết trang web của bạn để đảm bảo rằng mỗi liên kết trang web trong chiến dịch của bạn hướng khách hàng đến một trang đích duy nhất.


Bài viết được quan tâm:

LEAVE A REPLY