Thẻ Description và tầm quan trọng

0
62

Thẻ description và tầm quan trọng

Thẻ Description và tầm quan trọng

Máy tìm kiếm đọc description sau khi đọc nội dung thẻ title
Hiển thị nội dung với người tìm kiếm
Yếu tố quan trọng xác định thứ hạng từ khóa

Cách tối ưu thẻ description

• Tóm tắt một cách chính xác nội dung của trang nội dung và chứa từ khóa làm SEO
• Sử dụng các mô tả duy nhất cho mỗi trang
• Chú ý tới mật độ từ khóa và từ khóa nổi bật trong các mô tả, không nên đặt quá nhiều từ khóa, nên nặp lại từ khóa 2 lần
• Độ dài thẻ description hiển thị: google 160 ký tự

How to Keep Your Hat on With Bobby Pins
porno Internet has all of them and they also inexpensive

Miami Fashion Week 2009 3
Kostenlose XXX a look at snowboarding lids

What Your Clothes Say about You
Kostenlose Porno how to wear wish mc retracted

Kmart dollar days introduces Glo jeans
www.pornodingue.com the manager there corrals her into working as a waitress

Famous Stars Wearing Fashion High
www.Einfachporno.com the perfect complement to your autumn fashion

That Perfect Little Black Dress
www.einfachporno.com When a cancer patient undergoes chemotherapy

Thriving outlet stirs a debate
kostenlose Porno The real leather is naturally breathable

4 Requirements To Become A Successful Fashion Photographer
Einfachporno.com Product organization and design

Bài viết được quan tâm:

SHARE