Tối ưu hệ thống website (Onpage SEO toàn hệ thống Website)

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng: “Tại sao không phải là tìm kiếm từ khóa” đầu tiên khi làm SEO? Tìm kiếm từ khóa sẽ là công đoạn SEO chi tiết về sau. Khi bạn có nền tảng SEO tổng thể, tự động tối ưu, các công đoạn SEO về sau của bạn sẽ trở nên dễ dàng và tiết kiệm rất nhiều nguồn lực.

Nhắc đến Onpage SEO nhiều bạn sẽ nghĩ ngay phải biết về code website mới có thể tối ưu được. Bạn hoàn toàn dễ dàng thực hiện được điều này mà không cần phải biết về code website.

Tối ưu Onpage SEO, Onpage SEO

Bạn hãy tối ưu đầy đủ các yếu tố sau là bạn đã tối ưu Onpage một cách dễ dàng

  • Tối ưu hóa cấu trúc URL
  • Thẻ Title
  • Thẻ Description
  • Thẻ H1, H2, alt ảnh, title ảnh
  • Cài đặt sitemaps, robots.txt
  • Cài đặt dữ liệu cấu trúc (Rich snippet, Data Highlighter)

Và hãy cùng chúng tôi tối ưu Onpage mà không cần biết gì về code website

 

Làm SEO cho người không biết về IT

1 Tối ưu hệ thống website (Onpage SEO toàn hệ thống Website)

1.1 Viết đường dẫn URL

1.2 Thẻ Title

1.3 Thẻ Meta Description

1.4 Thẻ H1, H2

1.5 Cài đặt sitemaps

1.6 Tập tin Robots.txt

1.7 Cài đặt dữ liệu cấu trúc (Rich snippet, Data Highlighter)

2 Xây dựng từ khóa tìm kiếm

2.1 Công cụ phân tích từ khóa

2.2 Chọn từ khóa làm SEO phù hợp với sản phẩm, ngành kinh doanh

3 Tối ưu nội dung website

3.1 Kế hoạch nội dung website

3.2 Xác định Landing Page nội dung chứa từ khóa chính

3.3 Sáng tạo nội dung cho SEO

3.4 Tối ưu nội dung cho SEO

4 Xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.1 Chiến lược xây dựng liên kết (Backlink cho website)

4.2 Xây dựng Backlink

4.2.1 Một số điểm cần chú ý khi xây dựng liên kết

4.2.2 Xầy dựng Internal Link (Liên kết trong website)

4.2.3 Xây dựng External Link (Liên kết ngoài)